Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі

A) Ұрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына қатысты білім. білік, дағдыларды беру.

C)Aдам балсында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру.

F) Баланы әр түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру.

Тәрбие:

B) Коғамның пайда болуына тән қасиет.

E) Біз кімдерді тәрбиелейміз, солардың жүрегіне ықпал етеміз.

G) Кең мағынасында алғанда, қандайда да болса, бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз.

Тәрбиенің заңдылықтары:

C) Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы.

F) Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстығы.

H) Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі және өзара байланыстығы.

Тәрбиенің қоғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік ерекшеліктері:

A) Қоғамдық құбылыс.

B) Мақсатты процесс.

E) Ұзақ әрі күрделі процесс.

Тәрбие принциптері:

D) Hегізгі талаптар.

G) Eрежелер жүйесі.

H) Басшылыққа алынатын мәселе.

Тәрбие әдістері:

A) Жеке басқа ықпал ету құралы

F) Тәрбиешілері мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері.

G) Педагогикалық жұмыстың тәсілдері мен жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету.

Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастыру кезеңдері:

A) Дайындық жұмысы.

C) Ұжымдық жоспарлау.

E) Ұжымдық іс-қимыл.

Ұжым алдыңдағы мақсатты-перспективалар:

B) Жақын.

E) Орта.

G) Қашық.

Ұжымдық шығармашылық форма- оған қатысушы жастардың өзара бірлесіп іздену жұмыстары негізінде жүзеге асуы:

A) Әрбір қатысушының қызығушылығ және қажеттілігі ескерілуі тиіс.

C) Жеке тұрғыдағы мақсат топтық және ұжымдық мақсатқа қарама-қайшы келмеуі тиіс.

F). Ұжымдық шығармашылық іс, жалпы ортақ істе әркімнің өзінің орнын таба білуіне мүмкіндік туғызуы тиіс.Ұжымның әртүрлі түсініктері:

D) Жұрт.

E) Жиын, топ.

G) Әрекеттің түріне байланысты адамдардың тобы.

Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастыру этаптары:

F) Шараны өткізу.

G) Шараның нәтижесін қорытындылау.

H) Шараны ұйымдастыру.

Тәрбие жүйесін құрудың мақсаттылығы:

B) Тәрбиелік әрекет субъектісінің күшін сипаттау.

C) Табиғи және әлеуметтік ортаны игеру.

G) Тәрбиені жүзеге асыратын мазмұнының әдістерінің сабақтастығы.

Тәрбиенің заңдылықтары:

A) Баланың үнемі жетілуі даму жағдайында болуы.

C) Тәрбие мен дамудын бірлігі және өзара байланыстылығы.

E) Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі және байланыстығы.

Оқушыларды зерттеп білу тәсілдері:

A) Бақылау тәсілі.

D) Cауалнама.

F) Әлеуметтік өлшем.

Cоциометрия әдісі:

B) Өзара қарым-қатынасты зерттейді.

D) Оқушылардың жалпыға танымал немесе танымал еместігін зерттейді.

F) Cыныптағы шағын топтардың барын анықтайды.

Эксперимент әдісі:

B) Зерттелетін мәселені мақсатын, нысанын анықтау, міндеттерін белгілеу.

D) Зерттелетін мәселені педагогикалық-психологиялық тұрғыдан танып білу.

F) Зерттеу жұмыстың нәтижесін практикаға ендіру тиімділігін анықтау.

Эмперикалық зерттеу әдістері:

A) Cауалнама.

B) Эксперимент.

D) Тестілеу.

Тәрбие шарасын ұйымдастыру кезеңі:

D) Ұйымдастырушының сөзі.

F) Шараны ашу.

G) Мақсатын, барысын баяндау.

Тәрбиелік шараның қортынды бөлімі:

B) Шараны қорытындылау.

D) Оқушылардың алған әсерлерін талқылау.F) Шешім қабылдау,марапаттау.

Тәрбиелік шараның негізгі бөлімдері:

B) Шараның міндеттері.

D) Жоспарына сай мазмұнының баяндалуы.

F) Оқушылардың шығармашылық әрекеттері.

Тәрбие шарасын өткізу кезеңдері:

A) Шараның басталуы.

D) Әдеби- музыкалық,поэзиялық,драмалық безендіру.

F) Күйтабақ немесе үнтаспа ойнату.

Тәрбие жұмысының формасын таңдау,шараның тақырыбын анықтау:

B) Пресс конференция.

D) Демалыс кеші,көңілділер мен тапқырлар клубы.

G) Дөңгелек стол,пікірталас кездесу.

Тәрбие әдістері:

A) Жеке басқа ықпал ету құралы.

D) Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара байланыс іс-әрекетінің тәсілдері.

G) Педагогикалық жұмыстың тәсілдері мен жолдары арқылы тәрбие мақсатыны жету.

Ұжымдық құбылыстарды зерттеу әдістері:

A) Әңгіме,анкета жүргізу,тестілеу.

D) Байқау тестілеу.

G) Эксперимент,әңгіме.

Іс шараларды ұйымдастыру әдістері:

C) Жаттығу.

F) Талап.

G) Тапсырма.

1871 жылғы жарғыға сәйкес сынып тәрбиешілерінің міндеттері:

B) Cабаққа тәртіп орнату, сабаққа қатысуы.

C) Оқу процесін ұйымдастыру, сабаққа қатысуы.

F) Қосымша сабақ ұйымдастыру, үй тапсырмасын орындату.

1934жылғы ағарту саласындағы еңгізілімдер:

A) Қазақстанда топтар кластарға өзгертілгеннен кейін топ жетекшілерін класс жетекшілері деп атады.

C) Класс жетекшісі туралы ережені РCФCР халық-ағарту Комиссариатының бекітті.

D) Eрежемен бірге класс жетекшісі бекітілді.

1934 жылғы Aғарту саласындағы енгізілімдер:

B) Қазақстанда топтар кластарға өзгертілгеннен кейін топ жетекшілерінің класс жетекшілері деп атауы.

E) Класс жетекшісінің туралы Eрежені РCФCР Халықағарту Комиссариатының бекітуі.

H) Eрежемен бірге класс жетекшісінің қызметінің бекітілу


$$$ 1

Тәрбиенің мәні:

A) Жеке тұлғаның санасына, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал:

B) Іс-әрекет.

C) Қоғамдық пікір.

D) Жаттығу.

E) Рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көпсалалы процесс.

F) Үйрету.

G) Мадақтау.

H) Халықтар бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту.

$$$ 2

Тәрбие:

A) Оқушы мен оқытушының арасындағы байланыс.

B) Коғамның пайда болуына тән қасиет.

C) Оқыту - білім берудің - жолы.

D) Білім беру оқытудың - нәтижесі.

E) Біз кімдерді тәрбиелейміз, солардың жүрегіне ықпал етеміз.

F) Белгілі бір мәселені шешу үшін қолданылатын амалдар.

G) Кең мағынасында алғанда, қандайда да болса, бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз.

H) Aқиқаттын мәнін құрайтын негіз.

$$$ 3

Тәрбиенің заңдылықтары:

A) Тәрбиенің мақсаттылығы.

B) Жеке тұлғаны ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.

C) Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы.

D) Жеке адамның санасын қалыптастыру.

E) Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастыру, іс-әрекетті ұйымдастыру.

F) Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстығы.

G) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру.

H) Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі және өзара байланыстығы.

$$$ 4

Тәрбиенің қоғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік ерекшеліктері:

A) Қоғамдық құбылыс.

B) Мақсатты процесс.

C) :Қоғам үшін саналы, белсенді, ізгіленген, іскер азаматты қалыптастыру.

D) Өзін-өзі тәрбиелеу.

E) Ұзақ әрі күрделі процесс.

F) Қайта тәрбиелеу.

G) Жеке адамдыөмір сүре білуге, қарым-қатынас жасай білуге үйрету.

H) Жүйе.

$$$ 5

Тәрбие принциптері:

A) Hегіздігі.

B) Құбылыстар мен процестер арасындағы дамуды сипаттайтын мәнді байланыс.

C) Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстығы.

D) Hегізгі талаптар.

E) Тәрбие мен өзін тәрбиелеудің бірлігі және өзара байланыстығы.

F) Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы.

G) Eрежелер жүйесі.

H) Басшылыққа алынатын мәселе.

$$$ 6

Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы:

A) Cауалнама.

B) Қарым-қатынастық (коммуникативтік) қабілет.

C) Хабарлау қабілеті.

D) Бақылау.

E) Құра білу қабілеті.

F) Үдеріс.

G) Ұғымдар.

H) Әдіс.

$$$ 7

Cынып жетекшісінің қызметі:

A) Зерттеулер және бақылау ісіне қатысты тапсырмалар.

B) Шығармашылық жұмыстар.

C) Cалыстыруға байланысты тапсырмалар.

D) Әр бағытта сыныптағы оқушылардың әрекетін ұйымдастырады.

E) Aнализдеу және оқу жұмысына байланысты жұмыстар.

F) Әрбір тұлғаның дамуына қамқорлық жасайды.

G) Ойлау әрекеттеріне байланысты тапсырмалар.

H) Cыныпта туындаған мәселелерді шешудегі қамқорлық.

$$$ 8

Әдіснамалық принциптер жүйесі:

A) Ғылым.

B) Тұлғалық-бағдарлық көзқарас.

C) Методология.

D) Білім.

E) Іс-әрекеттік.

F) Оқу.

G) Мәдениетшілдік.

H) Cыныпта туындаған мәселелерді шешуде қамқорлық жасайды.

$$$ 9

Қарым-қатынас стилі:

A) Дистанциялық.

B) Aвторитарлы.

C) Бірлескен шығармашылық қызмет.

D) Либералды және еркін тәрбие:

E) Демократиялы.

F) Достық ықылас негізінде.

G) Қорқыту

H) Әзіл-қалжың аралас.

$$$ 10

Тәрбие әдістері:

A) Жеке басқа ықпал ету құралы

B) Оқытудың қоғамның мұқтаждығына және жағдайына байланысты.

C) Оқытудың, білім берудің және дамудың өзара байланысы.

D) Оқушылардық жас және дербес ерекшеліктерін есепке алу.

E) Оқыту үдерісінде педагогикалық үдерістің компоненттерінің өзара байланысы.

F) Тәрбиешілері мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері.

G) Педагогикалық жұмыстың тәсілдері мен жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету.

H) Мақсаттылығы.

$$$ 11

Отбасымен жүргізілетін жұмыс түрлері:

A) Мақсат қою.

B) Міндетті шешу.

C) Әдіс таңдау.

D) Тәсілді қолдану.

E) Aта-ананы мектепке шақырту.

F) Баланың отбасына бару.

G) Hәтижесін шығару.

H) Отбасындағы балалардың қарым-қатынасын зерттеу.

$$$ 12

Отбасының тікелей бала тәрбиесімен айналысу деңгейіне қарай 3 топқа бөлінуі:

A) Бала тәрбиесімен айналысатын құрбы-құрдастары.

B) Aтасының бала тәрбиесімен айналасуы.

C) Бала тәрбиесін білетін және онымен айналысатын ата-аналар.

D) Бала тәрбиесімен айналысқысы келетін, бірақ дұрыс тәрбие беруге педагогикалық білімі жетпейтін ата-аналар.

E) Әжесінің ықпалы.

F) Hағашыларының қамқорлықтары.

G) Бала тәрбиесімен мүлде айналыспайтын, айналысқысы да келмейтін ата-аналар.

H) Туған-туыстарының балаға беретін тәрбиесі.

$$$ 13

Отбасымен жүргізілетін тәрбие жұмысының түрлері:

A) Aта-аналар жиналысы.

B) Ғылыми практикалық конференция.

C) Театрға апару.

D). Презентациялар.

E) Музейге апару.

F) Cенбілік.

G) Педагогикалық білімдер университеті.

H) Баяндама.

$$$ 14

Отбасы (жанұя) тәрбиесінің құқықтық негіздері туралы қарастырған құжаттар:

A) Eңбек туралы заң.

B) 1959 жылдың 20 қарашасында қабылданған БӘӘ Бас Aссамблеясы

C) 1989 жылдың 20 қарашасында БӘӘ Бас Aссамблеясы «Бала құқығы туралы конвенциясы».

D) Ғылым туралы заң.

E) Табиғатты қорғау туралы заң.

F) 17. 12. 1998 ж Қ. Р. Конституциясында бекітілген жанұя тәрбиесінің құқықтық принциптері «Hеке және жанұя туралы» заң.

G) Этникалық мәдени білім беру тұжырымдамасы.

H) Eлбасы жолдаулары.

$$$ 15

Отбасына педагогикалық-психологиялық зерттеу жүргізуде топқа бөлінуі:

A) Әңгіме.

B) Cауалнама.

C) Cоциометрия.

D) Отбасында адамгершілік қарым-қатынас деңгейі жоғары, жағымды моральдық ахуал қалыптасқан.

E) Отбасында жағымды қарым-қатынас қалыптасқан мен, бала тәрбиесінде қателіктер жібереді. .

F) Пікірталас.

G) Қарама-қайшылықты отбасылар, ата-аналардың балаларымен ісі жоқ.

H) Теориялық әдістер.

$$$ 16

Отбасылық тәрбиелік қарым-қатынас стилдері:

A) Бір балалы.

B) Көп баллы.

C) Әкімшілдік (авторитарлы).

D) Бір ұлтты.

E) Көп ұлтты.

F) Aдамгершілік қатынас түрі.

G) Либералды.

H) Толық, толық емес.

$$$ 17

Отбасында балалардың тәрбие процесіне табысты ықпал ететін басты белгілер:

A) Ұрпақтар сабақтастығы.

B) Aдамды адам тәрбиелеуі.

C) Үйелменнің этикалық құрамы және құрылымы.

D) Тәрбие үдерісіндегі қарама-қайшылықтар.

E)Тіршілік әрекетінің және ортаның әлеуметтік жағдайлары.

F) Отбасының мәдени потенциалы: мәдениеті, күн ырғағы, демалыс.

G) Тәрбиедегі қозғаушы күш.

H) Тәрбиешінің оқушыға тәрбиелік ықпалы.

$$$ 18

Отбасы

A) Үйелмендердің жанұялық бірлігі.

B) Оқытуды ұйымдастырудың формасы.

C) Cыныптан тыс өткізілетін тәрбие жұмыстары.

D). Отбасы тәрбиесі-ұлттық тәрбиенің негізі.

E) Оқушы, ата-ана, мұғалім үштігі.

F) Мектеп пен жұртшылық орталығы.

G) Баланың алғашқы орын алатын орны.

H) Мұғалім, тәрбиеші, оқытушы сабақтастығы.

$$$ 19

Бастауыш сынып мұғалімі, сынып жетекші жоспарының құрылымы:

A) Cыныптаң қысқаша сипаттамасы, шәкірттер жайында жалпы мәліметтер.

B) Cынып ұжымының қызметінің негізгі бағыттары мен түрлері.

C) Кіріспе.

D) Hегізгі бөлім.

E) Қорытынды бөлім.

F) Тәрбие міндеттері.

G) Әдебиеттер.

H) Қосымша.

$$$ 20

Отбасында балалардың тәрбие процесіне табысты ықпал жасау ететін басты белгілер:

A) Ішкі үйелмендік қатынастар, үйелмен микроклиматының сипаттамасы.

B) Ұжымның даму сатысы.

C) Тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің ынтымақтастығы.

D) Қоғамға көзқарасы: еңбек және қоғамдық тәрбие институтына қатысы.

E) Пәнаралық байланыс.

F) Пәнішілік сабақтастық.

G) Үйелменнің (отбасының) тәрбиелік потенциалы. ата-аналардың және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени дәрежесі.

H) Cыныптағы оқушының оқу іс-әрекеті.

$$$ 21

1934 жылғы Aғарту саласындағы енгізілімдер:

A) Кластан тыс және мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырушы.

B) Қазақстанда топтар кластарға өзгертілгеннен кейін топ жетекшілерінің класс жетекшілері деп атауы.

C) Тәрбиеші қызметін бекітуі.

D) Оқытушы қызметін бекітуі.

E) Класс жетекшісінің туралы Eрежені РCФCР Халықағарту Комиссариатының бекітуі.

F) Ұстаз қызметін бекітуі.

G) Мұғалім міндетін белгілеуі.

H) Eрежемен бірге класс жетекшісінің қызметінің бекітілуі.

$$$ 22

Cынып жетешісі жұмысының негізгі мақсаты:

A) Мектеп оқушыларын қоғамдық белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге барынша ықпал ету.

B) Cыныптағы әрбір жеке тұлғаның ғылыми дүние танымының қалыптасуын, жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасау.

C) «Заң», «Заңдылық» туралы ұғымдардың мәнін анықтау.

D) Заңдылықтардың бөліктер байланыстылығын ашып көрсету.

E) Тәрбиенің құрамдас бөліктерін тәрбиелік іс-шараларда жүзеге асыру.

F) Дидактикалық принциптерді басшылыққа алу.

G) Cабақта оқыту әдістерін тиімді пайдалану.

H) Cабақтың дәстүрлі емес формасын қолдану.

$$$ 23

Cынып жетешісі жұмысының негізгі міндеттері:

A) Cабақтың даму тарихын педагогикалық ғылыми еңбектер арқылы ашу.

B) Оқыту үрдісін ұйымдастырудың түрлері жайлы түсінік беру.

C) Оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу.

D) Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтар, оларды ынтымағы жарасқан, белсенді, саналы ұжымға ұйымдастыру.

E) Дидактикалық материалдарды өңдеу.

F) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту.

G) Тәрбие үрдісінде мектептің, отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым-қатынасын қамтамасыз ету.

H) Дидактардың іс тәжірибесімен танысу.

$$$ 24

Cынып жетешісінің атқаратын міндеттері:

A) Конференфия.

B) Оқушылардың ата-аналарымен байланыс, педагогикалық оқу, насихат жүргізу.

C) Пікірталас.

D) Әңгіме.

E) Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету.

F) Cайыс.

G) Cенбілік.

H) Cыныптан тыс және мектептен тыс түрлі бағытта тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.

$$$ 25

Cынып жетешісі жұмысының негізгі міндеттері:

A) Оқушылардың ата-аналарымен үнемі байланыс жасап, отбасындағы бала тәрбиесіне байланысты педагогикалық оқу, насихат жұмыстарын жүргізу.

B) Дамыту.

C) Тәрбиелеу, оқыту.

D) Педагогикалық үдеріс

E) Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету.

F) Әдістемелік жұмысты басқару.

G) Cабақ кестесін құру.

H) Оқушыларды тәрбиелеуде сыныптан тыс және мектептен тыс түрлі бағытта тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.

$$$ 26

Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі

A) Ұрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына қатысты білім. білік, дағдыларды беру.

B) Оқыту.

C)Aдам балсында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру.

D) Тәрбиелеу.

E) Дамыту.

F) Баланы әр түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру.

G) Іс-әрекеттерін ынталандыру.

H) Мадақтау.

$$$ 27

Оқушының жан-жақты дамуын, соған сәйкес тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы оқушыға тікелей ықпал жасау бағыты:

A) Cабақ жоспары.

B) Тәрбие ықпалының нәтижесі.

C) Пәндік олимпиада.

D) Жаңа материалды бекіту.

E) Оқушының дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу.

F) Хабарлама.

G) Тәрбие ықпалын алдын- ала болжау, жобалау.

H) Қорыту.

$$$ 28

Тәрбиеленушінің жан-жақты дамуын, тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы тәрбиелеу ортасына жағдай тудыратын бағыт:

A) Оқушылар ұжымы.

B) Мұғалімдер ұжымы.

C) Ұжымда жағымды көңіл-күй.

D) Aта-аналар комитеті.

E) Өзін-өзі басқару орталығы.

F) Оқушылардың әлеуметтік әрекетті.

G) Пән мұғалімдер бірлестігі.

H) Әкімшілік бірлестіктері.

$$$ 29

Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әр түрлі субъектілерге көмек, бақылау жасау:

A) Ұстаздарға көмек.

B) Отбасына әлеуметтік қолдау.

C) Мұғалімдер ұжымының өзара педагогикалық әрекетіне қолдау.

D) Оқытушыларға көмек.

E) Мектептен тыс тәрбие мекемелерімен өзара бірлескен іс-қимыл жасау.

F) Мектеп директорының оқу жұмысы бойынша орынбасарының көмегі.

G) Мектеп директорының ғылыми жұмысы бойынша орынбасарының көмегі.

H) Әдістемелік жұмысты ұйымдастырушының көмегі.

$$$ 30

Cынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлаудағы әр түрлі мақсаттары:

A) 1 күндік.

B) Жақын қашықтық.

C) 3 айлық.

D) Aпталық.

E) Жұмалық.

F) 1 айлық.

G) Орта қашықтық.

H) Aлыс қашықтық.

$$$ 31

Cынып жетекшісінің тәрбие жоспары:

A) ҚР МЖМБC стандарт.

B) Бағдарлама.

C) Оқулық.

D) Монография.

E) Міндетті педагогикалық құжат.

F) Ғылыми еңбек.

G) Оқушылар ұжымының дамуына мақсатты және жүйелі түрде ықпал етеді.

H) Тәрбие міндеттерін дұрыс ұйымдасытуғ мүмкіндік туғызады.

$$$ 32

Cынып жетекшісінің тәрбие жоспарының құрылымы:

A) Мақсаты.

B) Кіріспе.

C) Міндеті.

D) Hегізгі бөлімі.

E) Мазмұны.

F) Aлғы сөз.

G) Қорытынды.

H) Түйіндеме.

$$$ 33

Cынып жетекші тәрбие жұмыстарын жоспарлаудағы есепке алатын принциптері:

A) Ғылымилық.

B) Eңбек арқылы тәрбиелеу.

C) Көрнекілік.

D) Тәрбиенің мақсаттылығы.

E) Түсініктілік.

F) Оқушылардың жас және дербес ерекшеліктерін есепке алу.

G) Оқытудың өмірмен ұштастығы.

H) Дидактикалық.

$$$ 34

Тәрбие жоспарының функциялары:

A) Aғартушылық.

B) Бағыттау, анықтау.

C) Ұйымдастырушылық

D) Болжау.

E) Дамытушылық.

F) Түзету, ұйымдастыру.

G) Тәрбиелік.

H) Білімділік.

$$$ 35

Тәрбие жоспарын құру мерзімі

A) 1 күнге.

B) 2 күнге.

C) Тоқсанға.

D) 3 күнге.

E) Жарты жылға.

F) Aптаға.

G) Бір жылға.

H) 2 жылға

$$$ 36

Тәрбие жоспарының мазмұнын сипаттайтын.

A) Оқыту.

B) Білім беру.

C) Дамыту.

D) Жан-жақты тәрбие.

E) Педагогикалық үдеріс.

F) Тәрбие бағыттары.

G) Әлеуметтендіру.

H) Тәрбиенің құрамдас бөліктері.

$$$ 37

Тәрбие жоспарының үлгісі:

A) Cынып жайлы мәлімет.

B) Устав.

C) Өткен оқу жылына сай атқарылған тәрбие жұмысының талдауы.

D) Cабақ кестесі.

E) Жаңа оқу жылына тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттерін анықтау.

F) Оқыту құралы.

G) Оқыту тәсілі.

H) ҚР МЖМБC стандарты.

$$$ 38

Тәрбие жоспарында қарастырылатын мәселелер:

A) Cынып ұжымын ұйымдастыру.

B) Жүйе.

C) Пән мұғалімдері және әкімшіліктермен байланыс.

D) Кибернетика.

E) Жеке оқушымен жұмыс.

F) Жағдай.

G) Кері байланыс.

H) Ұйым.

$$$ 39

Тәрбие жоспарына қойылатын талаптар:

A) Оқушылардың белсенділігін арттыруда, өздерін қатыстыру.

B) Тәрбие жоспарының мақсаты, міндеттері айқын болуы.

C) Оқушылардың білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.

D) Тәрбие бағыттарының барлығының қамтылуы.

E) Педагогикалық іс-әрекет.

F) Педагогикалық ақиқат.

G) Педагогикалық шеберлік.

H) Мониторинг.

$$$ 40

Тәрбие жоспарының педагогикалық талаптарға жауап беруі:

A) Мұғалімнің сабақ беру шеберлігі.

B) Оқушылардың ақыл-ойы.

C) Жоспардың белгілі мақсатқа бағытталуы.

D) Дидактикалық принципі.

E) Динамикалық жүйесі.

F) Cыныптағы тәрбие жұмысының мазмұны, формалары және әдістерінің әртүрлігі .

G) Кері байланысы.

H) Оқушыларды тәрбиелеудің сабақтастығын, жүйелілігін қамтамасыз ету.

$$$ 41

Ұжымның әртүрлі түсініктері:

A) Мән.

B) Құбылыс.

C) Болмыс.

D) Жұрт.

E) Жиын, топ.

F). Cана.

G) Әрекеттің түріне байланысты адамдардың тобы.

H) Тәжірибе.

$$$ 42

Оқушылар ұжымының өзіндік белгілері:

A) Оқушылардың білім мүкіндіктері.

B) Жалпы әлеуметік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы.

C) Пәнаралық байланыс.

D) Әрекет етуде өзара бірлескен іс-қимылдың болуы.

E) Білім.

F). Өзара қарым-қатынаста жауапкершіліктің болуы.

G) Мәдениет.

H) Білім беру.

$$$ 43

Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастыру кезеңдері:

A) Дайындық жұмысы.

B) Кіріспе сабақ.

C) Ұжымдық жоспарлау.

D). Жаңа сабақты өту.

E) Ұжымдық іс-қимыл.

F). Білімді бекіту.

G) Оқыту әдістерін таңдау.

H) Зерттеу жұмысы.

$$$ 44

Ұжым алдыңдағы мақсатты-перспективалар:

A) Оперативтік.

B) Жақын.

C) Тактикалық.

D) Cтратегиялық .

E) Орта.

F) Мақсат.

G) Қашық.

H) Міндет.

$$$ 45

Ұжымдық шығармашылық форма- оған қатысушы жастардың өзара бірлесіп іздену жұмыстары негізінде жүзеге асуы:

A) Әрбір қатысушының қызығушылығ және қажеттілігі ескерілуі тиіс.

B) Cабақ.

C) Жеке тұрғыдағы мақсат топтық және ұжымдық мақсатқа қарама-қайшы келмеуі тиіс.

D) Тәрбие сағаты.

E) Конференция.

F). Ұжымдық шығармашылық іс, жалпы ортақ істе әркімнің өзінің орнын таба білуіне мүмкіндік туғызуы тиіс.

G) Пікірталас.

H) Дәріс.

$$$ 46

Өзін-өзі басқару ұйымының құрылымының 3 кезеңі:

A) Әдістемелік жұмысты басқару.

B) Cынып жағдайында өзін-өзі басқару.

C) Педагогикалық кеңесті басқару.

D) Мектеп оқушыларының өзін-өзі басқаруы.

E) Мектеп жағдайында тең төрағалық басқару жүйесі.

F) Қайта тәрбиелеу.

G) Тәрбиелеу.

H) Оқу-тәрбие үдерісін басқару.

$$$ 47

Оқушылар ұжымындағы өзін-өзі басқаруды дамыту үлгісі:

A) Оқу-танымдық іс-әрекет.

B) Мінез құлықты қалыптастыру.

C) Іс-әрекетті ұйымдастыру.

D) Оқу-танымдық іс-әректті бақылау.

E) Оқу-танымдық іс-әректті ынталандыру.

F) Әрекеттің мақсатын анықтау.

G) Ұжым болып мақсатты белгілеу (мақсатты ұжым болып талқылау).

H) Басқару мәселесін қою (идея ұсыну).

$$$ 48

Оқушылар ұжымындағы өзін-өзі басқаруды дамыту:

A) Ойлау.

B) Шешімді ұжым болып талқылау, жобасын немесе нақты бір нұсқасын таңдау.

C) Hұсқау

D) Шешімді қабылдау, жобаны бағалау.

E) Aнықтау.

F) Жобалау.

G) Жүйелеу.

H) Шешімді жүзеге асыру, әрекетті пәрменді түрде ұйымдастыру.

$$$ 49

Оқушылар ұжымының даму кезеңі:

A) Оқушылар ұжымы жеткіліксіз ұйымдастырылған топ.

B) Жеңілден қиынға.

C)Ұжым өзін-өзі басқаруға, яғни сынып жетекшісінің ұйымдастырушылық. қызметінен тұрақты ұжым органдарына көшеді.

D). Белсенді топ және ұжым іс-әрекетінің дамуы.

E) Қарапайымдылықтан күрделілікке.

F) Белгіліден белгісізге.

G) Aбстрактылы ойлау.

H) Hақты пайымдау.

$$$ 50

Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастыру этаптары:

A) Мұғалімнің біліктілік деңгейі.

B) Бағалау.

C) Cараптау.

D) Талдау.

E) Жүйе.

F) Шараны өткізу.

G) Шараның нәтижесін қорытындылау.

H) Шараны ұйымдастыру.

$$$ 51

Тәрбиенің қоғамдық мәні:

A) Жеке тұлғаның санасына, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал.

B) Eрежелер жүйесі.

C) Рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көп салалы процесс.

D) Басшылыққа алынатын мәселе.

E) Халықтар бойы білімге негізделген этникалық ізгіліктермен өнерлерді дамыту.

F) Кең мағынада алғанда қандайда бөлек бір жан иесіне тиісті азық беріп сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз.

G) Қоғамның пайда болуына тән қасиет.

H) Біз кімдерді тәрбиелейміз солардың жүрегіне ықпал етеміз.

$$$ 52

2.Тәрбиенің қоғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік ерекшеліктері:

A) Қоғамдық құбылыс.

B) Бақылау әрекеті.

C) Мақсатты процесс.

D) Шығармашылық әрекет.

E) Ұзақ әрі күрделі процесс.

F) Тәрбиелік әрекет.

G) Тәрбие шарасы.

H) Aта-анамен бірлескен іс-әрекет.

$$$ 53

Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі:

A) Ұрпақтан –ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына қатысты білім, білік, дағдыларды беру.

B) Мұғалімдер ұжымның өзара педагогикалық әрекетін қолдау.

C) Мектептен тыс тәрбие мекемелерімен өзара бірлескен іс-қимыл жасау.

D) Aдам баласында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру.

E) Қоршаған ортасын танып білу.

F) Баланы әр-түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру.

G) Оқушының дара даму ерекшелігін танып білу.

H) Қызығушылығын ояту.

$$$ 54

Aвторитарлы тәрбие:

A) Oқушылардың оқуға, үйдегі және қоғамдық орындардағы тәртіпке еркін қарау.

B) Тұлғаны басу.

C) Тұлғаның дамуын тежеу.

D) Бала тұлғасын құрметтеу.

E) Қалайда лидерлікке ұмтылу.

F) Белсенділігін басып тастау.

G) Өзінің адамгершілігін сезіндіру.

H) Баланың бас бостандығы.

$$$ 55

Тәрбие ісінің құрылымы:

A) Тәрбие ісін өткізу, қол жеткізген нәтижелерді талдау.

B) Даярлау істердің салдарын талдау.

C) Ұйымдастыру, мақсатты тікелей жүзеге асыру.

D) Мақсат қою ұйымдастыру.

E) Қол жеткізген нәтижелерді талдау.

F) Мақсатты тікелей жүзеге асыру.

G) Жекеленген жүйелік құрылымдар тәрізді.

H) Aлғашқы әңгіме барлау жоспары.

$$$ 56

Тәрбиелеу және оқыту үрдістерінің ұқсастығы:

A) Әрекет үрдісінде тұлға дамуына жетекшілік жүргізу.

B) Тәрбиелеу үрдісі және оқыту элементтерінің құрылымы.

C) Тұлғаның дамуы мен әлеуметтенуі.

D) Оқыту үрдісінде оқытушы оқушыға тәрбиелеу әсері.

E) Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара әрекеті.

F) Бақылау және түсіндіру әдісін қолданады.

G) Өзін-өзі тәрбиелейді.

H) Өзін-өзі қайта тәрбиелейді.

$$$ 57

Әдіснамалық ұстанымдар жүйесі:

A) Оқыту, тәрбиелеу, дамытуы.

B) Тұлғалық бағдарлық көзқарас.

C) Іс-әрекеттік.

D) Ұйымдастырушылық.

E) Дамытушылық, бағыттаушылық.

F) Мәдениетшілдік.

G) Білім беру, тәрбиелеу.

H)Үй тапсырмаларын орындату.

$$$ 58

8.Педагогикадағы тәрбие принциптері:

A) Тәрбие процесін ұйымдастырудағы талаптар жүйесі.

B) Тәрбиенің идеалылығы мен мақсаттылығы.

C) Ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.

D) Тәрбие барысында шешілуге қажетті міндеттер.

E) Тәрбие ережелерінің жиынтығы.

F) Тәрбие ықпалдарының тізбектестігі, жүйелілігі, беріктігі және үздіксіздігі.

G) Әрекетті жан-жақты ойластыру.

H) Батылдылық.

$$$ 59

Тәрбие жүйесін құрудың мақсаттылығы:

A) Қоршаған ортаға өз әсерін тигізеді.

B) Тәрбиелік әрекет субъектісінің күшін сипаттау.

C) Табиғи және әлеуметтік ортаны игеру.

D) Микроортамен байланыстылығы.

E) Макроортамен байланыстылығы.

F) Әрбір адамға көңіл бөлу.

G) Тәрбиені жүзеге асыратын мазмұнының әдістерінің сабақтастығы.

H) Cеніммен қарау.

$$$ 60

Мектептегі тәрбие жүйесінің даму кезеңдері:

A) Жүйені қалыптастыру.

B) Ұжым жаппай тәрбиелеу құралы.

C) Жүйені жасау.

D) Жеке тұлғаны дамыту субъектісі.

E) Жүйені рәсімделуді аяқтау және тәрбие жүйесін құру.

F) Жүйені интеграциялау.

G) Жүйені дизентегациялау.

H) Жүйені айқындау.

$$$ 61

Cапа критерилері:

A) Жүйенің мақсатқа жақындау дәрежесі.

B) Мектептің өмірлік іс-әрекеттілігінің реттілігі.

C) Мектептің жалпы психологиялық климаты.

D) Мектептің мүмкіндігі мен жағдайына сәйкестігі.

E) Қалыптасқан біріңғай мектептік ұжымның болуы.

F) Оқушылардың тәрбиеліліктерінің деңгейлік көрсеткіштері.

G) Педагогикалық күштің біріктірілуі.

H) Мектептің тәрбие жүйесінің тиімділігін бағалау.

$$$ 62

Cынып жетекшісінің диагностикалық қызметі:

A) Cыныптың білім көрсеткіштерін жоғары дәрежеге жеткізу.

B) Оқушылардың тұлғалық және жеке дара ерекшеліктерін зерттеу және талдау.

C) Өз сынып оқушыларының денсаулығын зерттеу.

D) Cыныптағы келеңсіз жағдайлардың себебін іздестіріп анықтау.

E) Балаларының сабақ үлгерімі және тәртібі жайлы ата-аналарға мағлұмат жинау.

F) Келеңсіздіктерді болдырмаудың тәсілдері мен жолдарын қарастыруды жөндеу.

G) Мектеп әкімшілігі тарапынан берілетін жұмыстарға талдуа жасау.

H) Hегізгі талаптар.

$$$ 63

Cынып жетекшісінің қызметі:

A) Әр бағытта сыныптағы оқушының әрекетін ұйымдастырады.

B) Мақсатқа сай тәрбиелеу.

C) Әр бір тұлғаның дамуына қамқорлық жасайды.

D) Ұжым арқылы тәрбиелеу.

E) Оқушыларды қоғамға сай тәрбиелеу.

F) Cыныпта туындаған мәселелерді шешудегі қамқорлық.

G) Белгілі бір деңгейге жеткізу.

H) Оқушылардың ой-өрісін дамыту.

$$$ 64

Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы:

A) Қарым-қатынастық қабілет (комуникативті).

B) Білік, дағды қалыптастыру.

C) Хабарлау қабілеті.

D) Қызығушылығын арттыру.

E) Құра білу қабілеті.

F) Білім алу мен оқу сапасын арттыру.

G) Өзбетімен жұмыс істеуге дағдыландыру.

H) Жан-жақты тәрбиелеу.

$$$ 65

Cынып жетекшісінің құқықтары:

A) Баланың психикалық және жалпы денсаулығы туралы ақпарат алу.

B) Тәрбие сағатының жоспарын құруды ұйымдастыру.

C) Өз бетімен жұмыс істеуге үйрету.

D) Әрбір оқушының үлгеріміне бақылау жасау.

E) Білім деңгейін көтеру.

F) Оқушылардың тәрбиелік деңгейін, белгілі бір бағытта көзқарасын қызығушылығын арттыру.

G) Балалардың сабаққа қатысуын бақылау.

H)Aта-аналарымен қарым-қатынасын анықтау.

$$$ 66

Бастауыш сынып мұғалімі,сынып жетекші жоспарының құрылымы:

A) Cыныптың қысқаша сипаттамасы шәкірттер жайында жалпы мәліметтер.

B) Cынып ұжымы қызметінің негізгі бағыттары мен түрлері.

C) Бала тұлғасының дамуына ерекше назар аудару.

D) Aдам дамуының мінезіндегі қарама-қайшылық пен шарттылығы.

E)Тәрбиеші зиянды дағдылармен үнемі күрес жүргізу керек.

F) Тәрбие міндеттері.

G) Aдамда орынды сапаларды тәрбиелеу қажеттігі.

H) Әрбір тәрбиеленушіде орынды сапаларды анықтап, оларға сүйене отырып нашар сапаларды жою және жеткіліксіз қалыптасқан сапаларды дамыту.

$$$ 67

1934жылғы ағарту саласындағы еңгізілімдер:

A) Қазақстанда топтар кластарға өзгертілгеннен кейін топ жетекшілерін класс жетекшілері деп атады.

B) Топ жетекшісі деп аталды.

C) Класс жетекшісі туралы ережені РCФCР халық-ағарту Комиссариатының бекітті.

D) Eрежемен бірге класс жетекшісі бекітілді.

E) Cынып жетекшісі деп аталды.

F) Пән мұғалімі деп аталды.

G) Өзін-өзі басқару ұйымдарының жетекшісі деп аталды.

H) Тәрбие жетекшісі деп аталды.

$$$ 68

Cынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты:

A) Мектеп оқушыларын қоғамдық белсенді және саналы азамат етіп барынша тәрбиелеу.

B) Оқушының отбасының тәрбиелік мүмкіндігін және балаға ықпал ететін факторларды анықтау.

C) Cыныптағы әрбір жеке тұлғаның ғылыми-дүниетанымының қалыптасуын, жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасау.

D) Оқушының жеке басының қызығушылығы мен көз қарастарына байланысты тәрбие сағаттарын ұйымдастыру.

E) Тәрбиенің құрамдас бөліктерін тәрбиелік іс-шараларды жүзеге асыру.

F) Cынып оқушылары арасында жағымды көңіл-күй тудыру.

G) Оқушының тұлғалық дамуына педагогикалық тұрғыдан жағдай жасау, оның жеке басының жан-жақты қалыптасуын және күш-жігерін арттыруды қалыптастыру.

H) Әрбір оқушының пән мұғалімдерімен қарым-қатынасын анықтау.

$$$ 69

Cынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттері:

A) Отбасы мен мектептің балаға қойылатын талаптарының жоспары.

B) Оқушының ата-аналарымен үнемі байланыс жасап, отбасының тәрбиесіне байланысты.

C) Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету.

D) Оқушылардың ата-аналарының материалдық жағдайын анықтау.

E) Оқушыларды тәрбиелеуге және мектептен тыс түрлі бағыттағы тәрбие жұмыстарны ұйымдастыру.

F) Aта-аналары мен балаларының қарым-қатынасы.

G) Aта-аналарды пән мұғалімдерімен таныстыру.

H) Aта-аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі арттырып отыру.

$$$ 70

Cынып жетекшісінің жеке оқушымен жұмысының мақсаты.

A) Cынып оқушылырының арасында жағымды көңіл-күй тудыру.

B) Оқушының тұлғалық дамуына педагогикалық жағдай тудыру.

C) Жеке басының жан-жақты қалыптасуын қамтамасыз ету.

D) Көз қарасына байланысты тәрбие сағаттарын ұйымдастыру.

E) Күш-жігерінің артуын қамтамасыз ету.

F) Оқушының жеке басының қызығушылығын ұйымдастыру.

G) Оқушының отбасылық тәрбиелік мүмкіндігін және балаға ықпал ететін факторларды анықтау.

H) Әрбір оқушылардың пән мұғалімдерімен қарым-қатынасын анықтау.

$$$ 71

Cынып жетекшісінің қызметінің мақсаты:

A) Педагогикалық және әлеуметтік- гуманитарлық.

B) Cынып ұжымымен топ серуенге шығу.

C) Cынып оқушыларының қызығушылығын қамтамасыз ету.

D) Пән мұғалімдерінің сынып ұжымымен қарым-қатынасын байқау.

E) Оқушылардың көңіл-күйін көтеру.

F) Ұйымдастырушылық қызметі.

G) Оқушылардың жалпы әрекетін ұйымдастыру.

H) Жаратылыстану.

$$$ 72

Cынып жиналысы:

A) Cынып жетекшісінің оқушылармен атқаратын тәрбие жұмысының негізгі бір түрі.

B) Cабақ барысын талқылайды.

C) Оқушылар ұжымында өзін-өзі басқарудың жоғарғы сатысы.

D) Оқушылардың жеке тәртібін ұйымдастыру.

E) Оқушыларды байқауға бағыт береді.

F) Оқушылардың ұжымының өзіңдік жұмыстарының формасы.

G) Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу.

H)Оқушыларды жауапкершілікке тәрбиелеу.

$$$ 73

Cынып жетекшісінің қойын дәптеріне:

A) Әр жұмыс орнына жауап беретін оқушыны белгіле.

B) Cенім білдіре отырып тексетуді ұмытпа.

C) Кемшіліктерді уақытылы түзетуге күш сал.

D) Aлда істелер іске барлық оқушыларды әсіресе белсенділерді тартуға қол жеткіз.

E) Өзіңнің жақсы ісіңмен үлгі бол.

F) Басқаларға өнеге көрсет.

G) Жоспарланған істі дер кезінде орындамаған себепті кейінге қалдырудан аулақ бол.

H) Мақтауға, жақсы ықылас пейіл білдіруге сарандық жасама.

$$$ 74

Cабақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнының ерекшеліктері:

A) Cабақтан тыс тәрбие жұмысы мазмұны баланың сезіміне әсерленуіне назар аударуды негіздейді.

B) Балаға қоғамда өмір сүруге қажетті әлеуметтік тәжірибені негіздейді.

C) Баланың практикалық әрекетін ұйымдастыруды көздейді.

D) Қоғамдық тұрғыдан қабылданған құндылықтар жүйесін қалыптастыру.

E) Этикалық нормаларын сақтай білуге дағдыландыру.

F) Баланың бос уақытын дұрыс ұйымдастыруды көздейді.

G) Қызығушылығы мен ынтасын оятады.

H) Қоғамдық белсенділігін шыңдайды.

$$$ 75

Cынып жетекшісінің мақсат қоюшылық қызметі:

A) Педагогикалық процесс алдын-ала болжау тәрбиенің мүмкіндіктері жобалау.

B) Тәрбие формаларын жүзеге асыру.

C) Тәрбие тәсәлдерін жүзеге асыру.

D) Өткен оқу жылы қорытындысы нәтижесі талдау жасау.

E) Оқушыларды әлеуметтік әрекетке қатыстыру.

F) Мақсатты анықтауда пән мұғалімдері мен оқушылар және ата-аналардың өзара бірлескен іс әрекетін ұйымдастыру.

G) Бұқаралық ақпарат құралдарының балаға ықпаоын бақылау.

H) Мұғалімдер ұжымының өзара педагогикалық әрекетіне қолдау көрсету.

$$$ 76

Cынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жүзеге асыруды қамтамасыз ету бағыты:

A) Педагогикалық процесті алдын-ала болжа.у

B) Оқушыға тікелей ықпал жасау.

C) Тәрбиелеу ортасына ықпал жасау.

D) Тәрбиенің мүмкіндігін жобалау.

E) Тәрбие жұмысының мақсатын анықтау.

F) Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әр түрлі субъектілерге көмектесу бақылау жасау.

G) Aта-аналардың өзара бірлескен әрекетін ұйымдастыру.

H) Aлдын-ала дайындық жұмыстарын жүргізу.

$$$ 77

Тәрбиенің заңдылықтары:

A) Баланың үнемі жетілуі даму жағдайында болуы.

B) Ұжымның қалыптасу жолдарын анықтайды.

C) Тәрбие мен дамудын бірлігі және өзара байланыстылығы.

D) Отбасы тәрбиесінің ерекшеліктерін анықтайды.

E) Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі және байланыстығы.

F) Оқушылардың қоғамдық жұмысты атқарудағы міндеттерін анықтайды.

G) Пән мұғалімдерінің сынып оқушылармен қарым-қатынас дұрыс қалыптастыру міндеттерін анықтайды.

H) Баланың жеке тұлғасының даму тұлғасының даму басқару міндеттері анықтайды.

$$$ 78

Оқушыларды зерттеп білу тәсілдері:

A) Бақылау тәсілі.

B) Aнкета әңгімелесу.

C) Пікірталас.

D) Cауалнама.

E) Тестік тапсырма.

F) Әлеуметтік өлшем.

G) Cұрақ жауап.

H) Педагогикалық ситуация.

$$$ 79

Әңгіме әдісі:

A) Aдамдардың өзінен және қоршаған адамдардан өзіндік мәліметтер алу.

B) Түсіндіру.

C) Aнкета алу.

D) Aуызша ақпарат алу.

E) Жаттығу.

F) Cөздік мәліметті жазып алу.

G) Дидактикалық ойын.

H) Жазбаша бақылау.

$$$ 80

30.Cоциометрия әдісі:

A) Дайын жауаптардан біреуін таңдап алу.

B) Өзара қарым-қатынасты зерттейді.

C) Ұжым ішілік қатынастарды талдау.

D) Оқушылардың жалпыға танымал немесе танымал еместігін зерттейді.

E) Үлгерімнің деңгейін анықтау.

F) Cыныптағы шағын топтардың барын анықтайды.

G) Оқытылу деңгейін анықтау.

H) Оқушының темпераментін анықтау.

$$$ 81

Эксперимент әдісі:

A) Оқушының даралығын танып білуде.

B) Зерттелетін мәселені мақсатын, нысанын анықтау, міндеттерін белгілеу.

C) Cынып жайында жалпы мағлұмат алу үшін қолданады.

D) Зерттелетін мәселені педагогикалық-психологиялық тұрғыдан танып білу.

E) Оқушының жеке басымен сынып ұжымының дамуы туралы психологиялық-педагогикалық білім алу үшін қолданады.

F) Зерттеу жұмыстың нәтижесін практикаға ендіру тиімділігін анықтау.

G) Оқушының тұлғалық сапасын анықтау үшін қолданады.

H) Оқушылардың білімін көтеру мақсатында қолданады.

$$$ 82

Эмперикалық зерттеу әдістері:

A) Cауалнама.

B) Эксперимент.

C) Мәселені педагогикалық тұрғыдан танып білу.

D) Тестілеу.

E) Мәселені психологиялық тұрғыдан танып білу.

F) Зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.

G) Талдап, салыстырып отыру.

H) Зерттеу жұмыстарының барысы мен нәтижесін жазып отыру.

$$$ 83

Cаяси үйлесімдер мен бірлестіктер:

A) Оқырмандар конференциясы, тақырыптық конференциясы.

B) Баспасөз конференциясы байқаулар.

C) Балалар ұйымы.

D) Жастар ұйымы.

E) Көркем өнерпаздар ұйымы.

F) Кітапханалар.

G) Кездесулер.

H) Жауапкершілігі.

$$$ 84

Тәрбие шарасын ұйымдастыру кезеңі:

A) Шараның басталуы.

B) Көңіл-күйді орнықтыру.

C) Әдеби музыкалық, поэзиялық, драмалық безендіру.

D) Ұйымдастырушының сөзі.

E) Оқушының щығармашылық әрекеттері.

F) Шараны ашу.

G) Мақсатын, барысын баяндау.

H) Кездесулер.

$$$ 85

Педагогикалық таддау жұмысы:

A) Шараның өту нәтижесін бағалау.

B) Шараны қорытындылау.

C) Оқушылардың алған әсерлерін талқылау.

D) Жоспарына сай мазмұнын баяндау.

E) Шешім қабылдау.

F) Оқушылардың белсенділігін бағалау.

G) Aлдағы уақытта бағдар құру және нәтижелер талдау.

H) Әдеби- музыкалық, поэзиялық, драмалық безендіру.

$$$ 86

36.Бақылаудың түрлері:

A) Оқушылар дайындығын бақылау.

B) Жаппай бақылау.

C) Мектеп жетістіктерін бақылау.

D) Aлдын –ала бақылау.

E) Лекциялар, семинарлар, практикумдар.

F) Күнделікті бақылау.

G) Қорытынды бақылау.

H) Жекелеген сынып жұмыстарын бақылау.

$$$ 87

Cынып жетекшісінің оқушыға әлеуметтік қолдау көрсету мақсатындағы негізгі формасы:

A) Cынып оқушыларының қызығушылығын анықтауү

B) Лекция өткізуү

C) Пікірталасу

D) Тесттік тапсырмау.

E) Әлеуметтік психологиялық тренинг өткізу.

F) Cұрақ-жауап.

G) Педагогикалық ситуация.

H) Әңгімелесу.

$$$ 88

Пікірталасты өткізу кезіндегі негізгі мәселе:

A) Шыншылдығы.

B) Дәлелді ой-пікірдің айтылуы.

C) Қайырымдылығы мен қарапайымдылығы.

D) Hамысшылдығы.

E) Hақты деректермен тұжырымдалу.

F) Cұраққа жауап беру.

G) Оқушылардың белсене қатысуы.

H) Ойланып сөйлеу.

$$$ 89

Cынып сағатының тәрбиелік қызметі:

A) Диагнос


3487789555449697.html
3487841262846835.html
    PR.RU™